Ορυκτολογία

Για να μπορέσετε να δείτε τις παρουσιάσεις θα πρέπει να έχετε εγκαταστείσει στο υπολογιστή σας
την τελευταία έκδοση του PowerPoint Viewer - όσοι δεν έχετε ήδη το Microsoft Office εγκατεστημένο.

Θεωρία    
Μάθημα 1ο - Εισαγωγή στην Ορυκτολογία PowerPoint PDF
Μάθημα 2ο - Συμμετρία, Πράξεις συμμετρίας, Νόμοι της Κρυσταλλογραφίας PowerPoint PDF
Μάθημα 3ο - Ονοματολογία Εδρών, Ζώνες, Δίκτυο Wulf, Διδυμία PowerPoint PDF
Μάθημα 4ο - Κρυσταλλικές τάξεις, Σύμβολα τάξεων, Πλέγματα Bravais PowerPoint PDF
Μάθημα 5ο - Μέθοδοι ανάλυσης στην ορυκτολογία PowerPoint PDF
Μάθημα 6ο - Πετρογραφικό μικροσκόπιο PowerPoint PDF
     
Εργαστήριο    
Εργαστηριακή άσκηση 01 - Συστήματα Κρυστάλλωσης PowerPoint PDF
Εργαστηριακή άσκηση 02 - Ονοματολογία εδρών PowerPoint PDF
Εργαστηριακή άσκηση 03 - Προβολή Wulf PowerPoint PDF
Εργαστηριακή άσκηση 04, 05 - Οι 32 Κρυσταλλικές τάξεις, Αναγνώριση στοιχείων συμμετρίας   PDF
Εργαστηριακή άσκηση 06, 07 - Αναγνώριση Ορυκτών με το πετρογραφικό μικροσκόπιο PowerPoint PDF
     
Ύλη του μαθήματος    
Ύλη του Μαθήματος Ορυκτολογίας - Χατζηθεοδωρίδης   PDF
     
Βοηθητικό Υλικό    
Βοηθητικό υλικό 01 - Προσομοίωση διάδοσης φωτός σε υλικά (Λογισμικό) ZIP  
Βοηθητικό υλικό 02 - Διάδοση κυμάτων (σε λογιστικό φύλλο) ZIP  
Βοηθητικό υλικό 03 - Διπλοθλαστικότητα και συμβολή (σε λογιστικό φύλλο) ZIP  
Λογισμικό εξάσκησης Εργαστηριακών Ασκήσεων 04 και 05 ZIP  
Πυριτικά ορυκτά PowerPoint PDF