Πετρολογία

Παρουσιάσεις του μαθήματος

Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης

Κύριο Υλικό Παρουσιάσεων

14 Mbytes
Εισαγωγή στην πετρολογία. Ξεκινά από την αρχή του σύμπαντος και φτάνει στον σχηματισμό της Ελλάδας.
Η παρουσίαση δεν δίνεται εδώ πλήρης για΄τί περιέχει πολύ πρωτότυπο υλικό που δεν έχει δημοσιευθεί ακόμη.

22.5 MBytes
Ταξινόμηση των πετρωμάτων.

34 MBytes
Πυριγενή πετρώματα και περιγραφή τους.

43 MBytes
Ιζηματογενή πετρώματα και περιγραφή τους: 1ο μέρος

27 MBytes
Ιζηματογενή πετρώματα και περιγραφή τους: 2ο μέρος
Βοηθητικό Υλικό

22 MBytes
Πυριτικά ορυκτά.
     

 

- Τα εικονίδια με φωτογραφίες ανοίγουν αρχεία PowerPoint έτοιμα προς προβολή. Το μέγεθος αυτών των αρχείων είναι πολύ μεγάλο.
- Τα εικονίδια PDF ανοίγουν αρχεία Adobe PDF. Είναι μικρού μεγέθους.