Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης

Βοηθητικό υλικό παρουσιάσεων μαθημάτων


ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1. Ανάπτυξη διαδραστικής βάσης δεδομένων φασμάτων Raman ορυκτών.

2.
Εκπαίδευση στην κρυσταλλογραφία με χρήση του Kinect της Microsoft και τεχνολογίας τρισδιάστατης απεικόνισης