Εφαρμοσμένη Ορυκτολογία

Για να μπορέσετε να δείτε τις παρουσιάσεις θα πρέπει να έχετε εγκαταστείσει στο υπολογιστή σας
τον PowerPoint Viewer 2007 - όσοι δεν έχετε ήδη το Microsoft Office εγκατεστημένο.

Raman Spectroscopy Raman Spectroscopy
Time-of-Flight SIMS Time-of-Flight SIMS & Dynamic SIMS
SEM Secondary Electron Microscopy & EDS Chemical Analysis