Πετρολογία – Θέματα εργασιών

Παρακαλώ, επιλέξτε από τα παρακάτω θέματα.

Δίνονται και κάποιοι σύνδεσμοι σε μορφή PDF, ωστόσο τα αρχεία είναι κλειδωμένα. Εάν επιλέξετε κάποιο από αυτά τα θέματα, τότε ζητήστε το κλειδί από τον διδάσκοντα.

Τις εργασίες που θα επιλέξετε θα μπορείτε να τις κάνετε με μία από τις παρακάτω δύο μορφές:

 1. Παρουσίαση PowerPoint
 2. Εργασία σε WinWord.
 3. Βίντεο με επεξήγηση με φωνής όλων των φοιτητών που συμβάλλουν σε αυτό.
 4. Εναλλακτικά, και λόγω των πρόσφατων προβλημάτων, όποιος δεν προλαβαίνει να επιλέξει και να παρουσιάσει εργασίες τύπου 1, 2, ή 3, θα εξεταστεί με γραπτή άσκηση που θα είναι μέρος της εργαστηριακής εξέτασης, επιπλέον της προφορικής. Ωστόσο, συνιστάται στους φοιτητές να επιλέξουν κάποια εργασία (1, 2, ή 3).

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει ως εξής:

 • Προφορική εξέταση σε λεπτές τομές στο πετρογραφικό μικροσκόπιο και  μακροσκοπική εξέταση
 • Βαθμολόγηση μια από τις προηγούμενες (1, 2, 3) εναλλακτικές εργασίες, ή γραπτή εξέταση σε ειδικό θέμα (4).

Για όσους επιλέξουν να κάνουν παρουσίαση:

Για τον κάθε φοιτητή αντιστοιχούν 10 διαφάνειες με επεξηγηματικό κείμενο που θα παρουσιαστεί εάν το θέμα επιλεγεί για παρουσίαση. Συνεργασία μέχρι δύο φοιτητών (οπότε από 10 τουλάχιστον διαφανείς ο καθένας και κείμενο παρουσίασης).

Διευκρινίσεις:

  • Η πρώτη διαφάνεια θα περιέχει στοιχεία σχετικά με την εργασία (τίτλος, ονόματα σπουδαστών και υπεύθυνου, ημερομηνία και τίτλος μαθήματος)
  • Μην κάνετε διαφάνεια με περιεχόμενα ή δομή της ομιλίας -είναι βαρετό!
  • Οι επόμενες διαφάνειες θα είναι πλούσιες σε οπτικό υλικό
  • Το κείμενο θα είναι bullets μόνο, και όχι εκτεταμένο κείμενο σε κάθε διαφάνεια
  • Διευκρινίσεις και εκτεταμένο κείμενο μπορεί να γραφτεί στο πεδίο σημειώσεων της κάθε διαφάνειας.
  • Διαφάνειες με εικόνες θα έχουν και σύντομες διευκρινήσεις με κείμενο εάν χρειάζεται, ωστόσο διακριτό από το υπόβαθρο.
  • Οπωσδήποτε, σε κάθε διαφάνεια, θα φαίνεται με μικρά γράμματα κάτω από κάθε φωτογραφία αναφορά στην πηγή αυτής!

Το ίδιο θέμα μπορεί να επιλεγεί από περισσότερες από μιά ομάδες των δύο ατόμων, ωστόσο δεν επιτρέπετε συνεργασία των ομάδων: οι παρουσιάσεις πρέπει να είναι πλήρεις για την κάθε ομάδα ξεχωριστά.

Για όσους επιλέξουν να γράψουν έκθεση:

Όσοι επιλέξουν να γράψουν απλά μια έκθεση, αυτή θα είναι περίπου στις 10 σελίδες (κατά άτομο), συνολικά με τις εικόνες ή διαγράμματα. Οι εκθέσεις δεν θα παρουσιαστούν, ωστόσο θα ελεγχθούν και βαθμολογηθούν από τους διδάσκοντες. Πρέπει να είναι πλήρεις, με εισαγωγικό/θεωρητικό μέρος, οργανολογία/πρακτικό/πειραματικό μέρος εάν υπάρχει, συμπεράσματα, και βιβλιογραφικές αναφορές. Μην το τυπώσετε, απλά να το σώσετε σαν PDF ή WinWORD.

Για όσους επιλέξουν να δημιουργήσουν ένα βίντεο:

Το βίντεο θα πρέπει να είναι περίπου 10 λεπτά συνολικά (ακόμη και εάν δύο άτομα αναλάβουν αυτό -όχι όμως περισσότερα των δύο ανά βίντεο, εκτός εάν υπάρχει συνδυασμός με PowerPoint ή κείμενο εργασίας). Θα περιέχει εισαγωγή και τίτλο με τα ονόματά σας καθώς στοιχεία του μαθήματος στα πλαίσια του οποίου γίνεται αυτή η εργασία (δηλαδή πετρολογία). Παρακαλώ η ποιότητα να είναι καλή. Στο τέλος οπωσδήποτε θα βάλετε frames που να δείχνουν από που πήρατε το υλικό αυτό.

Για όσους δεν επιλέξουν κανένα από τα παραπάνω:

Όσοι δεν προλαβαίνουν να κάνουν εργασία θα πρέπει να εξεταστούν εκτός από το προφορικό εργαστηριακό μέρος και σε ένα γραπτό. Οι παραπάνω εργασίες είναι απαλλακτικές αυτού του γραπτού μέρος της εξέτασης του εργαστηρίου της πετρολογίας.

  ←⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⊂⋅⊃⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅⋅→

Θέματα από Ηλία Χατζηθεοδωρίδη

Επικοινωνήστε με τον διδάσκοντα για τα παρακάτω θέματα:
 1. Hλεκτρονική μικροσκοπία και φασματομετρία Raman σπινελίων (spinels) -Εργαστηριακή εργασία και έκθεση
 2. Μακροσκοπική και μικροσκοπική περιγραφή, καθώς και ορυκτολογική ανάλυση με XRD ηφαιστειακών πετρωμάτων από την περιοχή των Μεθάνων -Εργαστηριακή εργασία και έκθεση
 3. Κατακράτηση διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά την μετατροπή του σερπεντινίτη σε ανθρακικά ορυκτά – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: SerpentinesCO2
 4. Πηγματίτες – Πως σχηματίζονται; – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: pegmatite
 5. Ο κατώτερος μανδύας και ο πυρήνας της γης – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: EarthMantleCore
 6. Εξερεύνηση της Σελήνης – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: MoonExploration
 7. Γεμολογία: Μια αναπτυσσόμενη επιστήμη (Εργασία που αναφέρετε σε Πολύτιμους λίθους) – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: Gemology
 8. Υπερ-ηφαίστεια και ηφαιστεικές εκρήξεις – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: Supervolcanoes
 9. Μετεωριτικά νανο-διαμάντια: οι πληροφοριοδότες των αστέρων – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: MeteoriticNanodiamonds
 10. Το περιβάλλον στο Yellowknife Bay, Κρατήρας Gale, Πλανήτης Άρης – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: Science-2013-Grotzinger-science.1242777
 11. Μικροσκοπία Raman – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: Raman Microscopy
 12. Οργανική ύλη στην Σελήνη – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: OrganicMatterMoon
 13. Μετεωρίτες από τον Άρη και διεργασίες που περιλαμβάνουν νερό – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: WaterMartianMeteorites
 14. Φασματομετρία Raman ορυκτών της ομάδας  των αστρίων – Εργαστηριακή εργασία και έκθεση.
 15. Φασματομετρία Raman ορυκτών της ομάδας  των γρανατών – Εργαστηριακή εργασία και έκθεση.
 16. Προέλευση των οφιολίθων – Κείμενο στα αγγλικά, Παρουσιάση 10 διαφανειών από το κείμενο. PDF: ophiolitesOrigin
 17. The Geosciences Node of NASA’s Planetary Data System (PDS) archives – Ακολουθήστε τον σύνδεσμο http://geo.pds.nasa.gov και παρουσιάστε τον τρόπο οργάνωσης της βάσης ορυκτολογικών, χημικών και άλλων δεδομένων, και των περιεχομένων αυτής. Η βάση περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα από μετρήσεις που έχουν γίνει από τα διάφορα οχήματα στον πλανήτη Άρη.
 18. Μακροσκοπική περιγραφή των πετρωμάτων που διαθέτει το εργαστήριό μας – Παρουσίαση σε PowerPoint με πλούσιο φωτογραφικό υλικό μόνο των πετρωμάτων του εργαστηρίου που διδαχθήκατε, με συστηματική περιγραφή του τρόπου σκέψης για την αναγνώριση αυτών μακροσκοπικά.
 19. Δημιουργία λεπτομερών πινάκων για την μικροσκοπική αναγνώριση πετρωμάτων από τα ορυκτά τους – Παρουσίαση σε PowerPoint με πλούσιο φωτογραφικό υλικό των ορυκτών και των ορυκτοδιαγνωστικών ιδιοτήτων τους (χρώμα, πλεοχρωϊσμός, χρώματα πόλωσης κτλ). Η εργασία θα γίνει σε μικροσκόπιο που διαθέτει κάμερα φωτογράφησης και θα χρησιμοποιήσει λεπτές τομές του εργαστηρίου των οποίων η επιλογή θα γίνει από τους ίδιους τους φοιτητές.

 

Θέματα από Μαρία Περράκη

Επικοινωνήστε με την διδάσκουσα για τα παρακάτω θέματα:
 1. Δείξτε με διαδοχικές εικόνες, σε μακροσκοπική και μικροσκοπική κλίμακα, τη μεταμόρφωση με σταδιακή αύξηση των συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας  (α) μιας αργίλου, (β) ενός γάββρου και (γ) ενός γρανίτη.