Άσκηση XRD – ΦΜΑ

Εργαστηριακή άσκηση

Περιθλασιμετρία Ακτίνων Χ
(
X-ray Diffraction)

Στα πλαίσια αυτής της άσκησης, θα πρέπει να κατανοήσετε τα βασικά στοιχεία της μεθόδου:

  • βασικά στοιχεία της φυσικής στην οποία στηρίζεται η μέθοδος
  • την διάταξη των μερών του οργάνου
  • την μεθοδολογία χρήσης αυτού
  • την προετοιμασία των δειγμάτων
  • την επεξεργασία των ακτινοδιαγραμμάτων.

Στόχος είναι η ορυκτοδιαγνωστική ή η διάγνωση άλλων κρυσταλλικών φάσεων. Τα παραδειγματα που δίνουμε εδώ αφορούν στην διάγνωση/αναγνώριση γνωστών ορυκτών φάσεων μέσα από την ερμηνεία των διαγραμμάτων.

Η πλήρης εκφώνηση της άσκησης, τα διαγράμματα και η κάρτες ορυκτών δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο:

XRD εργαστήριο ΦΜΑ